KRONIEK OVER 1947 175 7 Maart. 8 8 10 17 18 19 22 22 24 25 11 15 15 16 stoffenschaarste voor het publiek gesloten. Vertrek naar Amerika van de scheidende ambassadeur Dr. Stanley Hornbeck. Opdracht gegeven voor de aanleg van een oliestookinrichting in de Kon. Schouw burg in verband met de heersende kolen- schaarste. Uitvaart van Mr. L. J. A. Trip, oud-pre- sident van de Nederlandsche Bank. Overleden Mr. A. A. F. W. van Romondt, oud-president van het Gerechtshof. Overleden Notaris J. Laarman. Heropening van de Kon. Schouwburg. Overleden Ds. P. C. Poldervaart. Concert door het Residentie-Orkest gege ven in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel. De Kon. Bibliotheek iedere Maandag, Dinsdag, Vrijdag en Zaterdag de gehele dag voor het publiek geopend. Heropening der scholen na langdurige sluiting wegens kolenschaarste. Overleden M. Vrijenhoek, oud-wethou- der. Benoemd tot rechter in de arrondisse mentsrechtbank Mr. M. R. Rinkel. Afscheidspredikatie van de met emeritaat gaande Ds. A, Barkey Wolf. Heropening na sluiting wegens kolenge brek van het Museum v. h. Onderwijs. Eerste bijeenkomst van het heropgerichte N ederlands-Spaans-Amerikaans Genoot schap.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 191