177 KRONIEK OVER 1947 10 April. 10 11 12 12 Steen- 12 12 13 13 18 18 19 12 Ds. A. W. C. de Wit als de Evangelisch Lutherse A. P. F. Duynstee, oud- van de P.T.T. van Tjitske van Hettinga van S. Sala, kunsthan- van de Koninklijke Dierentuin ten bate van de herbouw van het Rode Kruisziekenhuis. 75ste verjaardag van Jhr. Mr. C. Feith, oud-secretaris-generaal van het Departe ment van Onderwijs. Begrafenis van hoofd-inspecteur 75ste verjaardag Tromp, schilderes. Overhandiging van zijn geloofsbrieven aan H.M. de Koningin door de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Dr. H. Baruch, in het paleis Lange Voorhout. Benoemd tot notaris Th. W. Attema in de plaats van Mr. A. C. M. J. Bomers, we gens zijn houding in de oorlogsjaren ont slagen. Overleden W. Baron de Vos van wijk, Minister van Staat, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Begrafenis van D. Tettelaar, oud'-direc- teur van de Waterleiding te Voorburg. Honderdjarig bestaan van de Vincentius bibliotheek. Afscheid van predikant van Gemeente. Normale openstelling Bibliotheek. Benoemd tot directeur van de Kon. Nat. Zangschool H. L. Beyersbergen van Henegouwen. 70ste verjaardag delaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 193