Ds. J. J. KRONIEK OVER 1947 178 20 April. 24 26 26 27 St. Wil- 27 28 29 30 30 1 Mei. 1 1 Mei No. 12 met 1 Afscheid van Ds. J. J. van Hille, als pre dikant van de Remonstrantsche Gemeente wegens zijn vertrek naar de Indische Kerk. De Stille Veerkade in vlaggentooi ter ere van het 60-jarig huwelijksfeest van het echtpaar C. VisLucassen. 40-jarig jubileum van R. de Weger als employé en directeur van de N.V. Druk kerij de Ster in de van Diemenstraat. Begrafenis van Luit.-gen. H. A. F. C. van Ermel Scherer. Afscheid van de parochianen van librord door pastoor Beysens. Afscheid van J. de Jong, predikant van de Ned. Herv. Gemeente te Scheveningen. Aankomst van de vrouwelijke gezant van Chili, Mevrouw Carmen Vial de Senoret. 7Öste verjaardag van W. J. Boucher, boekhandelaar. Nieuwe naam ,,De Haagsche Comedie” voor het tooneelgezelschap onder leiding van Cees Laseur, dat in het kader der Haagse Kunststichting de Kon. Schouw burg zal bespelen. Afscheid van Mej. M. Heinen als direc trice van het Nationaal Bureau voor Vrou wenarbeid. Heropening van het Alg. Rijksarchief voor het publiek. Bij Kon. Besluit van ingang van 1 Juni benoemd’ tot burgemees ter Mr. W. A. J. Visser. Benoemd tot Opperceremoniemeester en Grootmeester van het Huis van H.M. de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 194