KRONIEK OVER 1947 179 3 Mei. 3 3 van 3 3 de 4 6 van 7 7 de Firma Albers in van 9 Dr. L. A. Radema- 9 10 10 D. Boer, oud-Direc- van het Haagsch aan een van van Har- van de 60-jarig jubileum te Loosduinen. 50-jarig jubileum de Obrechtstraat. 75ste verjaardag van ker, oud-redacteur van het Vaderland. 70ste verjaardag van F. J. Houwert, di recteur van de Billiton Mij. Voor het eerst na de oorlog heropening van Hotel Savoy te Scheveningen. Overleden Mr. J. B. Kan, lid van de Raad van State. Koningin, Mr. G. C. D. baron denbroek. Herdenking, op afgezet gedeelte van de Kortenaerkade, van de gevallen P.T.T.- ambtenaren. Stadsspel ,,Wij bouwen aan een Nieuw Nederland” ter gelegenheid van de vie ring van de Nationale Feestdag op het Binnenhof. Installatie door Prins Bernhard Nationale Padvindersraad in Royal. Op het A.D.O.-terrein groot défilé padvinders. Benoemd tot Gouverneur der Residentie Generaal-Majoor Ir. M. Tans. Bezoek van de a.s. Burgemeester op het Stadhuis. 70ste verjaardag van teur van de Kweekschool Genootschap. Benoemd tot Gemeentelijk inspecteur het onderwijs P. S. Duinker. van de Firma Giezeman

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 195