12 Mei. 13 13 14 14 16 16 16 17 17 17 19 KRONIEK OVER 1947 180 van het Maerlant-ly- Haeringen. het Internationaal Land- van de Benoemd tot rector ceum Dr. J. H. van Opening van bouwcongres. Door gasverstikking om het leven geko men Dr. J. N. I. M. Geurts, rector van het lyceum Stokroosplein. Plaatsing van een gedenkplaat in het hoofdgebouw van het Rijksinkoopbureau aan de Koninginnegracht 16, met de na men van vijf medewerkers, gevallen in de jaren 19401945. 40-jarig ambtsjubileum van A. T. van Aken, hoofd van de Huishoudelijke Dienst van het Hoofdbestuur van de P.T.T. Ipenburg heropend als vliegveld niet alleen voor sportvliegers, maar ook voor taxi- verkeer door de lucht. Aanbieding aan oud-burgemeester Mr. S. R. de Monchy van zijn levensgroot por tret, geschilderd door Chr. de Moor. Intrede van Ds. L. S. den Boer als predi kant bij de Chr. Ger. Gemeente-W. Onthulling van een gedenksteen aange bracht aan het huis in de Papestraat waar Dr. Schaepman een tien tal jaren heeft ge woond in verband met het gouden jubi leum van de Katholieke politieke organi satie. Benoemd tot directeur van de Haagse R.K. Begraafplaatsen H. Bos. Overleden B. Henny, directeur Incassobank. Ontvangst door het Gemeentebestuur van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 196