19 Mei. 21 21 23 23 24 24 24 24 26 26 27 27 KRONIEK OVER 1947 181 de dilettanten-toneel- het I.F.A.P.-congres, ter be- het wereld-voedseltekort. van de Alg. Ned. Vreemdelingenverkeer Jhr. W. de leden van strijding van Overleden Jhr. Mr. C. Feith, oud-secreta- ris-generaal van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, bekend oud-sportsman. Benoemd tot vice-president van het Ge rechtshof Mr. Dr. B. L. Zijlstra. Overleden Dr. Chr. A. van Geuns, zenuw arts. Benoemd tot directeur Ver. voor Boreel. Overleden Dr. A. A. Beekman, bekend wetenschappelijk geograaf. Opening van het Scheveningse seizoen door een wedloop naar zee. Opening van de jeugdherberg in het ge deeltelijk gerestaureerde landhuis „Ocken- burgh” door wethouder van den Oever. Officiële opening van de Tomloods aan de Kwartellaan. Herdenking in de Kon. Schouwburg van de dood vóór 300 jaren van P. C. Hooft. Nationaal kapconcours ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afd. den Haag van de Nederlandse Kappersbond. 50-jarig zangersjubileum van Jos. Emonts, secretaris van het zangkoor van de Bosch- kantkerk. 50-jarig bestaan van vereniging A.D.O. Overleden te Wassenaar Dr. K. F. Spar- naay, em. predikant der Rem. Broeder schap.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 197