31 1 Juni. 1 KRONIEK OVER 1947 182 28 Mei. 28 29 29 29 31 1 1 van de Laurens-sigaret- Opening van de Nieuwe Kraamkliniek aan aan de Nieuwe Duinweg 24. Gesticht door de Volharding". 70ste verjaardag van M. Kropveld, vice- voorzitter van de Kamer van Koophandel en directeur van het Haagse kantoor van de Nederlandse Middenstandsbank. Bevestiging en intrede van Ds. M. J. Top. Inleiding tot zijn nieuwe werk de gees telijke verzorging van de Nederlandse patiënten in Davos in de Willemskerk. Overleden H. A. Orobio de Castro violist, leraar voor de kunstklasse voor viool aan het Kon. Conservatorium voor Muziek. Overleden M. A. (Manna) de Wijs- Mouton, dichteres-componiste van popu laire levensliedjes. Huldiging in de school- en werktuin in het Zuiderpark van de heer E. Herweyer, directeur van de Schooltuinen. Huldiging van W. Vader in de Kerke- raadskamer van de Grote Kerk wegens zijn 40-jarig kostersjubileum. 60-jarig bestaan van de begrafenisonder neming Innemée, gesticht onder de naam van ’s-Gravenhaagse Begrafenisvereniging Simplicitas. 25-jarig bestaan ten fabriek. Opgeheven de in 1942 opgerichte Zieken dienst, gedurende de oorlogsjaren belast met het vervoer van zieken. 40-jarig ambtsjubileum van W. F. West- maas, technisch hoofdambtenaar-afde-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 198