2 Juni. KRONIEK OVER 1947 183 Bouw- en Wo- 2 2 4 5 6 Mr. W. A. Visser als 8 9 10 13 14 14 14 lingschef bij de Dienst van ningtoezicht. 100-jarig bestaan van het bankierskantoor M. de Jong en Zn. in de Molenstraat. Intrede van Ds. Fischer als voorganger van de Haagsche afdeling van de Ned. Protestantenbond. Bevestiging en intrede van Ds. B. Timmer bij de Geref. Kerk te Wassenaar-Zuid. Hervatting van de dienst door lijn 14, sinds 1943 gedwongen gestaakt. Teraardebestelling van het, uit Duitsland overgebrachte, stoffelijk overschot van Dr. H. Colijn in het familiegraf aan de Kerk- hoflaan. Installatie van burgemeester. Bevestiging en intrede van Ds. A. J. Bronkhorst, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. Ned. Protestanten Bond zal voortaan zijn kerkdiensten houden in de Rolzaal. Het 40-jarig bestaan van de van Wasse- naar-Hoffmanschool te Wassenaar. Definitieve ontruiming van Kamp Duin- dorp voor politieke delinquenten. Feestelijke treinrit naar zee naar aanlei ding van de hervatte dienst op Scheve- ningen. Opening van het Haags Hervormd Rust huis bestaande uit 8 villa’s aan en in de omgeving van de Parkweg. 50-jarig jubileum van de Apothekers-firma Adema, Bezuidenhoutseweg 31.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 199