RAKETTEN OVER DEN HAAG 10 I In de eerste tien dagen van de V2-activiteit werden zes en twintig raketten gelanceerd. Het grootste aantal op één dag 12 September was vijf, tussen 6 en 21.40 uur. Twee raketten, beide de 14de afgevuurd, stortten ten Noorden van Kijkduin in zee, de overige bereikten Engeland, doch slechts zestien vielen binnen de „London Defense Area”, het gebied, dat volgens het luchtverdedigings-systeem tot Groot-Londen werd ge rekend. Toen, enkele uren na de luchtaanval van 17 September, kreeg het „Sonderkommando” plots opdracht te vertrekken. Duindigt, Beukenhorst en Ter Horst wer den tegelijkertijd ontruimd en van het kasteel Duiven voorde vertrok de kleine staf, die zich daar bij het begin der actie had genesteld. Wat was de oorzaak van die overhaaste aftocht? Op diezelfde Zondag waren Amerikaanse en Britse luchtlandingstroepen bij Arnhem, Nijmegen en in Brabant gedaald en het 30ste Britse corps rukte op in het Belgisch-Nederlandse grensgebied. Dat betekende het begin van de manoeuvre van veldmaarschalk Mont gomery om door een verrassende aanval West-Neder- land te isoleren, ten Noorden van de Westwall de Duitse laagvlakte binnen te trekken en de oorlog nog vóór het invallen van de winter te beëindigen. Het „Sonderkommando” is in de nacht van 17 op 18 September uit Wassenaar vertrokken ingevolge een directe order van het Oberkommando, dat het plan van de Engelsen tot insluiting van West-Nederland onmid dellijk had doorzien. In géén geval mocht de raket-troep het slachtoffer worden van de dreigende omsingeling. Zodoende was in de namiddag van 17 September be volen, onverwijld het lanceren te staken en uit te wijken naar het Noorden, waar terugkeer naar Duitsland via de Afsluitdijk onder alle omstandigheden zou zijn ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 19