14 Juni. 15 16 16 17 18 19 19 20 20 184 KRONIEK OVER 1947 van de kapperszaak van aan de Suezkade. van A. D. Dispa bekend voerman van de Firma Opening van de tweede conferentie van de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Inter parlementaire Unie in de Ridderzaal. 40-jarig jubileum van Jacob” (J. Krom menhoek) als „stoelenman" te Schevenin- gen. 40-jarig bestaan G. Hogetoorn Sr. 50-jarig jubileum als „Toontje” als Gebr. van Eek. Overleden G. C. Lieshout, directeur van de N.V. Mij tot Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen genaamd „Oranje Nas- saumijnen” Opgericht te Voorburg de Voorburgse Oratoriumvereniging onder leiding van Alex Schellevis. Aanbieding door Mr. S. J. R. de Monchy van het hem door het Gemeentepersoneel bij het neerleggen van zijn ambt geschon ken portret, aan de Gemeente ter latere plaatsing in het Nieuwe Stadhuis. 25-jarig jubileum herdacht van Ds. J. G. Feenstra als predikant bij de Gereformeer de Gemeente te Scheveningen. Benoemd tot directeur van de Levensver zekering Mij. „Oude Haagsche van 1836” Mr. J. W. Frederiks. Afscheid van Prof. Dr. W. Martin als di recteur van het Mauritshuis, waarbij hem de gouden Museumpenning wordt ver leend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 200