G. 21 Juni. 1 Juli. 1 4 185 KRONIEK OVER 1947 22 23 26 27 30 3 25 26 Benoemd tot rijksbouwmeester Ir. Friedhoff. Onthulling op Oud Eik en Duinen van een monument op het graf van Ds. H. Janssen, de vroegere leger- en vlootpredikant, door de vier Chr. Geref. jeugdorganisaties Bevestiging van Ds. P. Fagel in de Grote Kerk als jeugdpredikant in algemene dienst. Benoemd tot notaris J. J. van Heyst. Officiële openingsvaart van het m.s. W. F. van der Wijck, dat tijdens het badseizoen tochten op zee maakt van de Scheveningse haven uit. Overleden J. G. F. Kueter, directeur van de R.K. Ambachtschool Sint Josef. Officiële opening van het Centraal Bureau voor Genealogie aan de Nassaulaan. Overleden W. H. Vliegen, o.a. oud-ge- meenteraadslid van ’s-Gravenhage. 100-jarig bestaan van de N.V. Ten Ha- gen’s Drukkerij en Uitgevers Mij. Kranslegging op de begraafplaats Oud Eik en Duinen op het graf van P. West- broek, eerste directeur van de, zijn 40-jarig jubileum vierende Gemeentelijke Plantsoe nendienst. Als gevolg van het Zomermuziekfestival te Scheveningen opgericht de Stichting Hol land’ Festival, waarvan Scheveningen- Kurhaus het voornaamste muziekcentrum zal zijn. Verplaatsing van de zetel van het Ge rechtshof en het Parket van de procureur-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 201