5 Juli. 7 7 10 12 16 25 25 31 2 186 KRONIEK OVER 1947 Mej. C. Voorst Zuid-Holland, van het Roode generaal bij het Hof naar Raamweg No. 14—15. Onthulling van het portret van Ds. A. C. van den Bosch, in het kamp te Amersfoort door de Duitsers omgebracht. Aanbie ding van dit portret door het College vaa Eredienst in de Julianakerk. Overleden Ir. Hein van Essen, graficus en dichter. 50-jarig jubileum van A. Wolthuis, procu ratiehouder bij de bankiersfirma Landry en van Till. 50-jarig apothekersjubileum van Offerhaus. Overleden W. C. J. J. Baron van tot Voorst, Dijkgraaf van Delfland, lid van de Prov. Staten van lid van het Hoofdbestuur Kruis. Overleden te Zeist W. O. A. Koster, oud- lid van de Tweede Kamer, oud-lid van de Gemeenteraad. Overleden A. J. van Huffel, apotheker en verzamelaar. 80ste verjaardag van S. J. Kinsbergen, di recteur van het Passage-Theater. Overleden J. Smit, oud-hoofdcommies Al gemeen Rijksarchief. 1 Augustus. Herdenking van de gevallen leden van de Stijkelgroep in de Grote Kerk en teraarde bestelling van een der leden op de begraaf plaats Westduin. Onthulling door Mevrouw del Court van Krimpen van een bank met daarin geplaat-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 202