187 KRONIEK OVER 1947 6 6 7 11 14 15 15 18 18 18 ste gedenksteen op het terrein van de Haagse Golf- en Countryclub te Wasse naar, ter herinnering aan G. M. del Court van Krimpen, groot ijveraar voor golf. 4 Augustus. Benoemd tot rector van het Grotius-lyceum de conrector Dr. D. H. Prins. Overleden Mr. J. S. Korteweg administra teur bij het Departement van Justitie. Ter aardebestelling op Oud Eik en Duinen van Ir. H. van der Kaa, hoofdinspecteur van de Volkshuisvesting. 75ste verjaardag van oud-minister Jhr. Mr. A. C. D. de Graeff. Overleden te Blaricum W. J. Jochems uit Wassenaar, de vroeger bekende figuur in paardensportkringen. Huldiging van F. van Peski, bestuurslid van vele verenigingen, vice-voorzitter van het Contact-Centrum op Voorlichtingsge- bied ter gelegenheid van zijn 70ste ver jaardag. Laatste rit van J. Berkhout op lijn 12 40 jaar bestuurder bij de H.T.M. Gouden priesterjubileum van em.-pastoor Joes. M. C. Nuyen, oud-rector van het R.K. Wees- en Oudelieden-Gesticht. oud- bisschoppelijk inspecteur bij het onderwijs. Gedeeltelijke bakkersstaking. Officiële ontvangst van 12 Schotse pad vinders op het Nationaal Hoofdkwartier. Verblijf in Nederland van 1631 Aug. Buitenkerkelijke viering van het 40-jarig priesterfeest van Pastoor Wils door de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 203