KRONIEK OVER 1947 188 de Beeklaankerk, in de 19 21 24 24 25 30 1 Sept. 1 2 2 2 Pater H. aan de paro- de Elandstraat. i het Nationaal Bureau voor aan de Nassaulaan 28. parochianen van Dierentuinzaal. 19 Augustus. Besluit, dat de verkeerspolitie met warme dagen in overhemd dienst mag doen. Overleden te Warmond Meddens, Fir mant van de firma Meddens en Zoon. 75ste verjaardag van Gen.Maj. b.d. K. E. Oudendijk. Diamanten bruiloft van het bruidspaar Guldenmundt. Gouden priesterjubileum van G. Schulinck S.J., kapelaan chie van O.L. Vrouw aan Benoemd tot pastoor in de H. Martha- parochie, in de plaats van Pastoor van Galen, G. F. Schneiders. Opening van het K.L.M. busstation aan de Kalvermarkt. Overplaatsing van de doktersnachtdienst van het Ziekenhuis Zuidwal naar Paulus Potterstraat 150. De Heer W. F. Wijthoff aanvaardt zijn functie als gemeentesecretaris als opvolger van Mr. J. Boasson, die de dienst met pensioen verlaat. Herdenking door W. C. A. Riem Vis, di recteur van de Gem. Dienst voor Sociale Belangen, van de dag, dat hij 40 jaren ge leden in dienst der gemeente kwam. Opening in de Ridderzaal van de eerste World Power Conference (Energie-Con- gres) sinds de oorlog. Opening van Reclassering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 204