KRONIEK OVER 1947 189 2 Sept. 3 8 11 11 14 15 15 16 tekenaar 18 21 14 15 de etser en Overleden D. Schild, oud-directeur van de Gem. Leen- en Voorschotbank. Opening van het 2e Internationale Con gres voor electro-warmte en electro- chemie. Opening van het congres van het „Institut Intern, de Finances Publiques” in het Vre despaleis. Opening van het Tweede Intern. Belas- tingcongres in het Kurhaus. Wordt bekend gemaakt dat den Haag Pontianak heeft geadopteerd. Opening van de eerste Nederlandse rol- schaatsenbaan. Bezoek van Amerikaanse congresleden. Ontvangst ten stadhuize van 80 leden van het Kon. Vlaams Toneelverbond. Opening in de Ned. Hervormde Kerk te Rijswijk van de herdenkingsplechtigheden ter ere van de vrede van Rijswijk. 40-jarig jubileum van M. Wessels, werk zaam aan het Rijksbureau voor onderzoek van handelswaren. 75ste verjaardag van Eug. Rensburg. Benoemd tot notaris: A. H. Bessem i.p.v. J. Laarman; Mr. W. J. van Heel i.p.v. M. H. Kleyn; F. H. Reuvekamp Gille i.p.v. H. J. Sluis; R. Remmelts i.p.v. J. J. van Voorthuysen. Terugkeer van de Haagse afdeling van de Ned. Protestanten Bond naar hun kerk- zaal in het Gebouw van de Orde van Vrij metselaren aan de Muzenstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 205