190 KRONIEK OVER 1947 21 Sept. Dijk 22 22 in 23 25 27 27 29 29 Afscheid van H. C. M. Dijsselbloem, ka pelaan aan de parochiekerk van het Aller heiligste Hart van Jezus. In zijn plaats benoemd Kapelaan H. J. A. van Dijk van Oegstgeest. Laatste dienst van het oude orgel in de R.K. Kerk in de Parkstraat. Bezoek van de leden van de United Sta tes Government select Committee foreign aid’’ aan het Vredespaleis. Herdenking van het eeuwfeest van het Kon. Instituut van Ingenieurs in aanwezig heid van het Prinselijk Paar in de Ridder zaal. Ontvangst door het Gemeentebestuur van Belgische, in hoofdzaak Vlaamse burge meesters, gasten van de Vereniging Bur gemeesters van gemeenten in Zuid>-Hol- land. Inwijding van een Fatima-Kapel in de Kerk van de H. Antonius Abt aan de Scheveningseweg. Ontvangst door het Leger des Heils in het Gemeente Museum van Mrs. Allan, we- reld-presidente van de Home League van het Leger des Heils. Benoemd in tijdelijke dienst als predikant bij de Rem. Gemeente in de vacature ds. van Hille, Mej. ds. L. Klink. Huldiging van Prof. Casimir in de aula van het Ned. Lyceum ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. 1 October. Overleden C. D. Wesseling, oud-lid van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 206