191 KRONIEK OVER 1947 4. 13 14 16 18 21 22 24 25 18 20 het Gereformeerde Zieken- aan de Scheveningscheweg en de Prov. Sta de Haagse Gemeenteraad ten van Zuid-Holland. 4 October. Herdenking van het 25-jarig bestaan der Openb. Lagere Scholen B en C te Rijswijk. 25-jarig jubileum van Ir. A. J. Ehnle, di recteur van de Plaatselijke Telefoondienst. Opening van een bidkapel op de Konin ginnegracht No. 102 door een particulier, ter nagedachtenis van de omgekomenen in concentratie-kampen en gevangenissen. Aanvaarding van het Regentschap in de Verenigde Vergadering der Staten Gene raal door Prinses Juliana. Opening van huis ,,Nebo” 104—106. 50-jarig bestaan van de Ver. ter veredeling van het Ambacht. Opening van het Haags Noodsanatorium. Overleden de Haagse emiritus predikant Dr. M. M. den Hertog Concert ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Rijswijkse zangvereniging .Voorwaarts”. Onthulling door Dr. Ir. A. H. W. Hacke van het borstbeeld van Dr. Ir. M. H. Damme, oud-dir.gen. der P.T.T., ter plaat sing in de vergaderzaal van het Hoofdge bouw. Huldiging, in Scala, van Herman Bouber ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als volkstoneelschrijver en -acteur. Jubileumtentoonstelling bij de Kunsthan del Nieuwenhuizen Segaar van werken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 207