I I KRONIEK OVER 1947 192 29 29 31 de Vrije 1 Nov. 1 1 1 1 aan de de in- A. M. F. ten Hagen, oud en ere van de Fa. B. G. v. 28 October. Aanbieding, ten huize van Mevrouw H. W. M. Gude van der Brugge, door de na bestaanden van de gefusilleerde leden van de Stijkelgroep van een album met alle foto's op deze groep betrekking hebbende, aan de heer W. Wagenaar. 25-jarig jubileum van de Gem. Blinden werkinrichting en onthulling van een ge denkplaat, door de beeldhouwer A. Ter- mote, erende de nagedachtenis van L. Hoejenbos, grondlegger van de werkin richting. Receptie in Hotel Central ter het 60-jarig bestaan van d. Stigchel. Uitvaart van directeur van ten Hagen’s Drukkerij Uitgeversmaatschappij Opening in gebouw Amicitia van Academie Amicitia. Opening van de overdekte tennisbaan in de Houtrusthal. Overdracht van een gedenksteen gemeente Voorburg, als dank van woners van het door het bombardement op 3 Maart 1945 getroffen Bezuidenhout, voor de gastvrije opname. Huldiging in de Dierentuin van P. C. Wesseling, hoofd der Afd. Bevolking en directeur van de Distributiedienst ter ge legenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum. 30-jarig journalistenjubileum van Dr. E. van Raalte. van Mej. T. G. M. v. Hettinga Tromp, ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 208