14 Nov. 15 16 17 17 19 19 19 20 22 25 26 KRONIEK OVER 1947 194 de viering de Bezui- mann, oud-vice-president van het Ge rechtshof. Overleden P. L. Creyghton, oprichter van de boekhandel Plantijn. Twee jubilea van het gymnasium Haga- num: 50-jarige herdenking van de komst der eerste vrouwelijke leerlingen en 40-ja- rige herdenking van de ingebruikname van het gebouw aan de Laan van Meerder- voort. 25-jarig jubileum van het Bernardustoneel „De Spelewaghe”. 50 jaar Ziekenverpleging in pand Duin straat 19 te Scheveningen. Benoemd tot notaris, in de plaats van wij len H. A. van Steenstraaten, Mr. J. van Eupen. Jubileumconcert in Diligentia ter gelegen heid van het 90-jarig bestaan van de Kon. Ned. Zangschool. In ’t leven geroepen een afdeling Kunst zaken der Gemeente-secretarie met als chef Dr. J. Hulsker. Bezoek van A. Moens de Fernig, minister van ravitaillering, aan zijn collega, minis ter Mansholt. Herdenkingsomgang, inzet van van het 50-jarig jubileum van denhout-parochie. Begrafenis van Dr. Ir. J. Ph. Pfeiffer, di rector of research bij de B.P.M. Installatie van het plaatselijk comité der Nationale Monumentencommissie. Overleden O. L. Eschauzier, oud-zeeoffi-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 210