29 1 2 5 7 KRONIEK OVER 1947 195 de Firma Mouton 28 Nov. 1 1 3 4 hoefijzer-correspondent C. cier, oud-directeur van Co. Afscheid in de aula van het Meisjeslyceum van de rector Dr. J. de Boer. Onthulling van twaalf gedenkplaten in het gebouw aan de Carel van Bylandtlaan voor de oorlogsslachtoffers van de B.P.M. 1 December. Besloten in de Gemeenteraad tot oprich ting van de Johan Wagenaarstichting met het doel de Nederlandse scheppende toon kunst te bevorderen. 40-jarig journalistiek jubileum van P. Derjeu, oud-voorzitter van de buitenlandse persvereniging. Benoemd tot advocaat-fiscaal bij het Bijz. Gerechtshof Mr. H. W. van Doorn. Overleden de zangpaedagoge en declama- trice Toos Hoog. Wegens kolenschaarste sluiting van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu mentatie op Maan- en Zaterdagen. Overleden Prof. Ir. C. L. van der Bilt, oud-wethouder, loco-burgemeester tijdens een gedeelte der bezetting, enz. Te Wassenaar overleden de Kamerver- slaggever en K. Elout. Aangewezen tot directeur van het Ned. Postmuseum Dr. R. E. Weber. Bevestiging van Ds. G. P. Klijn in de Grote Kerk als predikant in algemene dienst, speciaal belast met de verzorging van het evangelisatieblad „De open deur”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 211