KRONIEK OVER 1947 196 10 10 10 12 12 13 17 18 18 de schilder Antoon 19 20 het v. K. en W., het 50-jarig bestaan het 30-jarig bestaan van 8 December. Benoemd tot raadsheer in het Gerechtshof Mr. M. A. van Rijn van Alkemade. Tweede tramspoor over de Hoornbrug in werking gesteld. 60-jarig bestaan van de kappersfirma Koderitsch aan de Mauritskade. Feestavond in het Gebouw ter gelegenheid van van de Vereniging „Pro Juventute”. Ontvangst op het stadhuis van een gezel schap Zwitsers, die namens de gemeente besturen van Bern en Thun, als eerste ge schenk voor het 700-jarig bestaan van den Haag, een aardewerkschaal aanbieden. Overhandiging aan H.M. de Koningin ten paleize aan het Lange Voorhout, van de doctorsbul namens de Faculté libre de théologie protestante de Montpellier. Benoemd tot chef van de Afdeling Finan ciën der Gemeente-Secretarie F. Bekink. Overleden te Amsterdam Margaretha Verwey, weefster en pionierster op het ge bied der kunstnijverheid en fraaie hand werken, lange jaren Haags ingezetene. Onthulling van een Gedenkteken ter na gedachtenis aan 4 oud-docenten en 60 oud-leerlingen in de periode 19401945 door oorlogsgeweld omgekomen, in 'het Maerlant Lyceum. 80ste verjaardag van van Welie. Herdenking van het Maerlant Lyceum. Opening van de nieuwe vleugel van K.L.M. gebouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 212