197 KRONIEK OVER 1947 voorzitter 23 23 28 29 29 31 Dr. G. Knut- de Dienst v. 22 December. Overleden W. K. Poulus, van „Die Haghe Sanghers Opening van het Hollywood-theater in de Boekhorststraat op de plaats waar eertijds „Alhambra” stond. Eervol ontslag verleend aan tel Wzn. als directeur van Schone Kunsten. Onthulling op de Israëlitische begraaf plaats te Wassenaar van een gedenksteen opgericht ter nagedachtenis aan niet terug gekeerde gedeporteerde Joden uit 's-Gra- venhage en omstreken. Afscheid van Mej. Dr. Herfst als voor gangster van de Afd. Wassenaar van de Ned. Protestantenbond. Afscheid van Mr. W. F. K. Cost Budde. referendaris, chef van de afd. Openbare Werken en Bedrijven der Gemeente-Se- cretarie. Teraardebestelling van H. W. Bosch, oud- directeur van de Nutsspaarbank.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 213