het Haagse 1 Januari. de N.V. Drukkerij 1 1 3 6 6 10 10 24 19 24 em. de Evangelisch Lutherse KRONIEK OVER 1948. Honderdjarig bestaan van Nutsziekenfonds. 50-jarig bestaan van Trio. Opening van de Haagse Kunstmaand door de burgemeester tijdens de voorstelling van de Haagse Comedie in de Kon. Schouwburg. Het wordt bekend, dat de familie Goed koop het landgoed Sorghvliet aan de Amerikaanse regering heeft verkocht om er een ambassadegebouw te stichten. Afscheid van E. Muller, directeur van de Shell-Nederland N.V. Overleden Ds. J. H. Grottendieck, predikant van Gemeente. Opening in het gebouw van de foto-vak- school van de eerste leergang voor docu- ment-reproductie. Begrafenis op „Nieuw Eykenduynen" van M. E. DanckaertsStrijbos, opricht ster van de Coöp. Modevakschool Ver. U.A. en directrice van de Kopschool in de Piet Heinstraat 103. In dienststelling van buslijn L. Overleden Dr. J. H. van Haeringen, rec tor van het Maerlant-lyceum. Afscheid van Sir Nevile Bland, ambassa deur van Engeland, deken van het Corps

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 214