27 5 7 9 199 KRONIEK OVER 1948 25 Januari. 1 3 10 13 13 het Clubhuis „de Binnen- de Badhuisstraat te Scheve- Diplomatique voor zijn vertrek naar En geland. Overleden Ir. P. M. Montijn, oud-direc- teur van de H.T.M. Opening van de Rondetafelconferentie in de vergaderzaal der Eerste Kamer. 1 Februari. Benoemd tot Hoofdcommissaris van Poli tie G. W. Valken. Eervol ontslag verleend aan Mr. L. B. J. Vermeulen als advocaat-generaal bij het Gerechtshof. Overleden Mr. Th. O. Palte, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Zuid-Holland. Overleden Jhr. Mr. G. C. W. van Tets van Goudriaan, kamerheer i.b.d., oud-di- recteur van het Kabinet v. H.M. de Ko ningin. Onthulling in de hal van het H.T.M.- hoofdkantoor aan het Bezuidenhout van een gedenkteken met namen van leden van het personeel ten gevolge van oorlogshan delingen om het leven gekomen. 75ste verjaardag van Mr. J. A. N. Patijn, oud-burgemeester van 's-Gravenhage. Onthulling door Minister Lieftinck van een plaquette ter nagedachtenis van Dr. J. Ridder, thesaurier-generaal, in diens werkkamer. Opening van haven” aan ningen. Begrafenis van de dichter Jan Prins (C. L. Schepp) op Oud Eik en Duinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 215