J. V. C. Hefting. KRONIEK OVER 1948 200 20 21 24 26 1 Maart. 1 3 3 8 10 van de Prinses Juliana- de Ned. Hervormde Gemeen de Gem. Dienst voor tournooi om schaken. Tot directrice van Schone Kunsten is benoemd Mevr. Dra. 25-jarig bestaan school van te in de Draaistraat. Onthulling in de O. Mulo-school aan de Laan van een gedenkplaat ter nagedachte nis van de omgekomen Joodse leerlingen en oud-leerlingen. Stichting voor Maatschappelijk Werk in Zuid-Holland opgericht te 's-Gravenhage. Huldiging in intieme kring van Theodora Versteegh, na de uitvoering van de 17 Februari. 60-jarig jubileum van de Huishoudschool Laan van Meerdervoort; opening van de in dat verband te houden tentoonstelling. Feestelijke viering in de Kon. Schouwburg van het 40-jarig toneeljubileum van Fie Carelsen. Onthulling, in de hal van het Hoofdpost kantoor, van een bronzen gedenkplaat ter nagedachtenis aan de employe's, slachtof fers van de oorlog en de bezetting. W. P. Witteman, 40 jaar als rector ver bonden aan het St. Willibrordus-gesticht aan de Oude Molstraat. Plechtige klokkendoop in de St. Bonifa- tiuskerk te Rijswijk van de nieuwe Maria van Lourdes-, St. Bonifatius- en H. The- Lourdes-, St. Bonifatius- resia van Lisieux-klok. Opening door de burgemeester van het het Wereldkampioenschap

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 216