202 KRONIEK OVER 1948 22 April. 22 27 27 27 28 28 28 30 30 1 Mei. 1 van van van Oorlog op Essen. van Rhede van der van de Arrondisse- Koenig door de Minister Kasteel Oud-Wassenaar. Ontvangst door het Gemeentebestuur in het Gemeentemuseum van het congres van buitenlandse hoofden van beplantingen. Benoemd tot notaris, in de vacature Mr. H. A. Broers, G. van Overleden Mr. J. /E. Kloot, oud-president ments Rechtbank. Opening van het Internationaal Crematis- tencongres in het Kurhaus. Huldiging van Dirk Balfoort, door het Gemeentebestuur, ter gelegenheid van het 100ste debutantenconcert onder zijn lei ding. Officiële opening van het Eethuis voor de alleenwonende werkende vrouw, Wagen straat 44. Benoemd tot Eerste concertmeester het Residentie-Orkest, als opvolger Sam Swaap, de violist Adolphe Pot. Bezoek van 500 Belgische scholieren aan de Dalton H.B.S. aan de Aronskelkweg. Viering van het 50-jarig bestaan van de N.V. Wilson’s Limonadefabrieken en het 50-jarig directeurschap van H. G. Wilson. Opgericht de stichting „Mejuffrouw Mr. Hoetinkfonds”. 40-jarig jubileum van Joh. de Zwaan, als organist bij de Ned. Herv. Gemeente. Onthulling van het borstbeeld door Joh. Raedecker gebeeldhouwd van Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn in verband

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 218