203 KRONIEK OVER 1948 1 Mei. 1 2 2 2 3 4 4 4 i L. C. Rietveld, het Ministerie steen in het Gymna- ter herdenking van en leerlingen geval- Ede van der van de Rijks- met zijn 70ste verjaardag, 2 April 1946 en 25-jarig lidmaatschap van Toon kunst”, hetwelk door de jubilaris als duur zaam bruikleen ter plaatsing in het Ge meentemuseum aan het Gemeentebestuur werd aangeboden. 25-jarig ambtsjubileum van secretaris-generaal van van Oorlog. Overleden G. F. L. Nieuwerkerk, direc teur der Firma P. Nieuwerkerk aan het Voorhout. Galadiner op „GrootHaesebroek” door de Canadese Ambassadeur, aangeboden ter ere van Generaal Foulkes. 40-jarig jubileum van Alex de Jong als organist van de Oud-Katholieke Kerk. Diamanten bruiloft van de heer en me vrouw van der Hoek. Afscheid van H. C. E. van Pais, als directeur-generaal luchtvaartdienst. Onthulling van een sium Haganum, leraren, oud-leraren len als slachtoffers der Duitsers. Onthulling, in de hal van het kantoor der fabriek, van een stenen relief, gehouwen door Hubert v. Lith, ter herdenking van de 81 oorlogsslachtoffers van de N.V. Esveha. 40-jarig jubileum van Mej. Salomon, als administratief ambtenaar bij het Museum Mesdag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 219