RAKETTEN OVER DEN HAAG 12 Van het station Leiden werden de raketten op de „Meiller”-wagens vervoerd naar een zich in de nabijheid van het startpunt bevindende montageplaats, waar steeds een kleine voorraad werd bewaard, om, als het bevel werd gegeven, onverwijld enige exemplaren te kunnen afvu ren. Tevens werd daar de explosieve lading in de neus van het projectiel aangebracht en bestond er gelegenheid voor een laatste controle van de instrumenten, die vol gens nauwkeurig bepaalde koers werden afgesteld. Aan vankelijk, in de September-periode, waren de raketten geheel startklaar uit de Duitse fabriek gekomen, met uit zondering van de springstof, die afzonderlijk arriveerde. Na enige tijd bleek evenwel, dat de fijne instrumenten tijdens de treinreis te veel leden en zodoende werd be sloten, alle gevoelige onderdelen pas op het laatste ogen blik in het lichaam van het projectiel aan te brengen. Het werk op de montageplaats was sindsdien aanzienlijk belangrijker geworden. Voor dit doel had het „Sonder kommando” zich geïnstalleerd in het park van het land goed „De Wittenburg”. Het terrein van de modelboer derij „Rust en Vreugd” was voor het parkeren van de auto’s en herstel van het materieel ingericht. Nadat de order was ontvangen, dat één of twee raketten moesten worden gelanceerd, werden deze weer op de oplegger getakeld en rechtstreeks naar het afvuur- punt gereden. Daar konden zij dan in verticale stand worden gezet en wel zó, dat de vier stabilisatievinnen rustten op een ijzeren richttafel. Deze steunde weer op een zwaar onderstel en daaronder lagen geribde platen van staal, die harerzijds weer op een los betonnen vloer tje of op stevige tegels waren geplaatst. Desondanks was het verzakken hetgeen een geheel verticale start belette vaak een moeilijk probleem en sommige ter reinen moesten na korte tijd worden verlaten, nadat was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 21