5 Mei. 10 13 14 14 15 15 18 18 19 Mei. 22 10 12 710 Mei. Congres 8 Mei. 204 KRONIEK OVER 1948 Overleden Dr. W. C. A. Baron van Vre denburgh, oud-lid van de Gemeenteraad, oud-lid van de Alg. Rekenkamer, oud- hoofdredacteur van het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage. van Europa in de Ridderzaal. Opening van het Internationaal Persmu seum, Javastraat 32. Opening aan de Herman Costerstraat van de Oud-Hollandse markt. Noodweer boven den Haag. Heropening van de Juliana-Kinderbewaar- plaats aan de Doggersbankstraat. Heropening van het Museum Meermanno- 'Westhreenianum. Beëdiging van Prinses Juliana als Regen tes van het Koninkrijk. Overleden Ir. M. Steffelaar, adj.-direc teur van het Gemeentelijk Gasbedrijf. Vier beroemde tuinen één middag geopend t.w. Plein 1813 Nr. 8, Sophialaan 4 en 12, en Tobias Asserlaan 6. Overleden H. P. Truffino, oprichter van het Bankierskantoor Truffino Co. Feestelijk vertrek van de Scheveningse ha ringvloot. Brand in het Paleis Noordeinde, dak-étage, balconzaal en twee balzalen uitgebrand. 19-29 Mei. Internationaal Muziekconcours in het Kur- haus te Scheveningen. Overleden Luit.-Generaal G. A. Scheffer, laatste Commandant van de Haagse Bur gerwacht. Onthulling van een bronzen gedenkplaat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 220