1 Juni. KRONIEK OVER 1948 205 23 Mei. 24 26 29 29 21 1 1 1 4 6 40-jarig jubileum „van Diligentia”. 80ste verjaardag de Volksgezond- het Centraal Bu- van C. Keizer, een der ter gedachtenis van veertien oorlogsslacht offers van de Dienst der Gemeentewerken, op het terrein aan het Groenewegje. Parochiefeest van „De Goede Herder’’ in verband met het 25-jarig bestaan. Benoemd tot rector van het Maerlant-ly- ceum Dr. Postma. 75ste verjaardag van Dr. R. N. M. Eykel, oud-hoofdinspecteur van heid, oud-directeur van reau voor Keuringen. 50-jarig bestaan van de afdeling ’s-Gra- venhage van de Ned. Ver. E.H.B.O. Bezoek van een Tunesische delegatie aan Den Haag. Beëindiging van de werkzaamheden van het Haags Tribunaal. 60-jarig bestaan van de Coöp. Aardappe len- en brandstoffenvereniging „Eigen Hulp”. 40-jarig jubileum van de inspecteur der Telefonie en Telegrafie, directeur van de Rijks Automobiel Centrale J. C. Voer man. 25-jarig jubileum van Dr. M. Mortier Hij- mans als geneesheer-directeur van het consultatie-bureau der ’s-Gravenhaagse Ver. ter bestrijding van t.b.c. Overleden in Duitsland Jos. Vran- ken, stichter van het Palestrina-koor. van Mevrouw Wieringa

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 221