11 Juni. 11 15 16 18 19 19 19 19 21 van het de Kon. Ned. Ver. 206 KRONIEK OVER 1948 nog actief lid' van ,,Die oprichters en Haghe Sangers”. Viering in Hotel de Wittebrug 40-jarig bestaan van voor Luchtvaart. Overleden W. A. L. RosVrijman, oud- lid van de Prov. Staten en de Haagse Ge meenteraad. Overleden Ds. J. Hoek, em. predikant der N.H. Kerk en o.a. hulp-predikant in het Bezuidenhoutkwartier. Ontvangst door het Gemeentebestuur van het congres van gasdirecteuren, samenge komen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan hunner Vereniging. Officiële ontvangst door het Gemeentebe stuur van de leden van het Zweedse koor ,.Orphei Drangar”. Ontvangst door het Gemeentebestuur van de deelnemers aan het Int. Congres voor Documentatie in de Raadzaal aan de Javastraat. Herdenking in Kampeerhuis .,De Have” aan de Wassenaarseslag van het 125-jarig bestaan van het Gem. Ziekenhuis Zuidwal. Ontvangst door de Hoofdcommissaris van Politie van een aantal leden der Engelse politie. Openstelling van de in de oorlog ver woeste, thans herstelde hrug bij de Laan Copes van Cattenburch. Onthulling van een beeldje, vervaardigd door de beeldhouweres Marian Gobius in het Park Marlot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 222