23 Juni. 25 J Mi. KRONIEK OVER 1948 207 28 29 29 Sem Dres- de „Konink- 30 1 1 3 5 van 6 7 ere van het de R.K. Blindenbond, Opening van de feesten ter 25-jarig bestaan van afdeling den Haag. Ontvangst door de Minister van Buiten landse Zaken van directeuren van pers agentschappen van België, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Zwitser land en Nederland. Overleden Mej. M. M. Boldingh, sticht ster in 1894 van de bekende meisjes school in de Laan van Meerdervoort, later de Hollanderstraat. 25-jarig bestaan van de firma M. G. van Ankorven op de Plaats. Eerste toekenning van prijzen van de Johan Wagenaar-stichting aan den en Willem van Otterlo. Benoemd tot directeur van lijke” Ir. H. Bloemgarten. Afscheid van Mr. J. G. Holsteyn, advo- caat-generaal bij de Hoge Raad. Afscheid van G. Vogelaar als firmant van het bankierskantoor Menno en Co. Afscheid van L. H. Intres als administra teur van het Vredespaleis. 50-jarig bestaan van de Kon. Ned. Auto mobiel Club. Overleden oud-Minister, Minister Staat, Prof. Mr. P. J. Aalberse. Ontvangst op de Zuid-Afrikaanse Legatie van Zuid-Afrikaanse studenten. Uitreiking van de Bruckner-medaille aan de dirigent Carl Schuricht in het Kurhaus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 223