i I i 13 Juli. I 27 29 i i KRONIEK OVER 1948 208 de 14 15 15 16 16 16 19 18 28 de Lord Edinburgh. tien, in de het spoor- enige bestuursmannen van van de Haagse Jubi- en Duinen bij van Louis Couperus ter herden- zijn 25ste sterfdag, van Officiële ontvangst door het Gemeentebe stuur van Deense zangers. Viering van het 25-jarig bestaan van R.K. Huishoudschool te Wassenaar. Besluit van het Holland Festival met een ontvangst door de Gemeente in het Kur- haus. Begin van het Tennistournooi ter viering van het 60-jarig bestaan van „Leimonias”. Onthulling van een gedenkplaat op het eerste perron van het Hollandse Spoor station ter nagedachtenis aan oorlog omgekomen leden van wegpersoneel. Plechtigheid op Oud Eik het graf king van Ontvangst ten stadhuize Provost en twee Eldermen van Begin van de Haagse Conferentie, consul tatieve Raad der West-Europese Unie gevormd door de „Brusselse Vijf”. Overleden Th. F. J. Muller Massis, lui- tenant-generaal b.d., lid van de Raad van State. Aankomst van de burgemeester van Pon- tianak ter bijwoning van de Haagse Jubi- leum-feesten. Aankomst van Bern, ter bijwoning leum-feesten. Opening van de Historische Tentoonstel ling „Zeven Eeuwen Den Haag”, die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 224