30 Juli KRONIEK OVER 1948 209 31 van 31 3 5 5 7 15 19 19 23 14 's morgens reeds door H.M. de Koningin wordt bezocht. Première van het Openluchtspel ,,Het Wondere Uur'” op het Binnenhof. Viering van het 700-jarig bestaan Den Haag als Residentie. Onder het H.T.M. personeel breekt een wilde staking uit. Er rijden vrijwel geen trams en bussen meer. 2 Augustus. 50-jarig jubileum van C. Baar, procura tiehouder en chef de bureau bij de Zuid- Hollandse Bierbrouwerij. Ontvangst door het Gemeentebestuur van 50 buitenlandse studenten, deelnemers aan een cursus Nederlandse Kunstgeschie denis. Het Monument voor „Land- en Zee macht" te Scheveningen gerestaureerd en in ere hersteld. Begin van het Nationaal Muziekfestival, défilé voor het Gemeentebestuur. 75-jarig bestaan van het R.K. Ziekenhuis St. Joannes de Deo. Ontvangst van de Zwitserse Jodelgroep in Metropole Palace. Conferentie van de International Bar As sociation in het Vredespaleis. Overleden te Limburg a. d. Lahn, Mr. A. M. B. Dijckhoff, beherend vennoot van C.V. Dijckhoff en Zn. 25-jarig bestaan van het Consultatiebu reau van de 's-Gravenhaagse Ver. voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 225