KRONIEK OVER 1948 210 27 28 28 30 2 Sept. 5 5 6 7 het Gemeente- de inhuldi- 26 Aug. 26 de firma Schade en van der Kraan in de aan de Waldeck Pyr- van van Koningin Juliana, goedkeuring van de aanbie- W. aan Koningin Wil- geschilderd portret van T.B.C.-bestrijding montkade. 50-jarig bestaan van N.V. Paré. Afscheid van Ds. C. B. Bavinck in de Geref. Kerk te Voorburg, wegens vertrek naar Brussel. Kleine huldiging van Sam Swaap op Vrij- dagavond-Kurhaus concert door Mr. Ada- ma Zijlstra wegens zijn a.s. afscheid van het Residentie-Orkest. Diner ter ere van het bezoek van de Aarts bisschop van Canterbury op de Britse Ambassade. 100-jarig bestaan van Oldenkott. Aubade aan Koningin Wilhelmina ter ere van het regeringsjubileum. Laatste verblijf van H.M. als Koningin in Haar residentie. Défilé van 2000 feestrokdraagsters en 1000 vrouwen in nationaal costuum voor Prinses Juliana op het Binnenhof. Volksdansdemonstratie door de groep „Lou Riban de Prouvén^o” uit Oranje in het Zuiderpark. Afscheid van Ds. P. Grote Kerk. Receptie ten raadhuize van bestuur ter gelegenheid van ging van Koningin Juliana. Plechtige Raadszitting ter gelegenheid de troonsbestijging Waarin o.a. ding door B. en helmina van een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 226