211 7 Sept. 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 van de KRONIEK OVER 1948 de „Groter Neder- Frederik Hendrik uit de Gemeentelijke Kunstverzameling. Officieus bezoek van de Belgische Ko- ningin-Moeder, Koningin Elisabeth, aan Prinses Wilhelmina op de Ruigenhoek. Bezoek van Kroonprins Gustaaf Adolf en Kroonprinses Louise van Zweden aan het Mauritshuis. Lunch aangeboden aan Prinses Margaret Rose van Engeland door de Canadese Ambassadeur op Groot Haesebroek. Lunch aangeboden door de Ambassadeur van Groot-Brittannië aan Prinses Marga ret Rose van Engeland. Bezoek van Kroonprinses Louise van Zwe den aan de residentie. Herdenking van het 25-jarig bestaan van de Kraamvrouwenkliniek „Huize Bethle hem”. Oprichtingsvergadering gehouden Haagse afdeling van land Actie”. Aankomst van een aantal Belgische rechts geleerden in verband met een bijeenkomst van criminologen. Heropening van het gerestaureerde zaaltje van de Haagse Kunstkring thans Haags Kunstgebouw geheten. Intrede van Ds. H. A. van Loon in de Ned. Hervormde Gemeente in Loosduinen. Afscheid van Dr. J. M. van Veen als Ned. Hervorn^d predikant te Rijswijk. Overleden Luitenant-Generaal b.d. B. E. Stöver.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 227