13 Sept. 14 14 15 15 16 17 de Was- 17 18 Ste- 20 22 25 212 KRONIEK OVER 1948 van de Koningin Wil- Opening van het congres van de Fédéra- tion Internationale des Coloniaux et An cienColoniaux. ’s Middags ontvangst ten stadhuize. Overleden Jhr. Mr. Dr. E. A. van Bere- steijn, oud-lid van de Gemeenteraad, voor zitter van het Centraal Bureau voor Ge nealogie. Overleden C. R. Th. baron Krayenhoff, o.a. oud-lid van het dagelijks bestuur van de A.N.W.B., president van de Stichting Johannahuis te Wassenaar. Bezoek van Dr. Evatt, Minister-president en Minister van Buitenlandse Zaken van Australië aan enige ministers en de Australische Gezant. Herdenking van Louis Couperus in de Kon. Schouwburg. 25-jarig bestaan helminaschool. Herdenking 50-jarig bestaan van fabriek aan de Geestbrugkade. Opening van het Internationaal Congres van Vrijmetselaren in de Loge van Vrij metselaren aan de Fluwelen Burgwal. Bezoek van de Engelse Minister van debouw. Slotzitting van het in Maastricht gehou den Internationaal Keramisch Congres, in dg Koninklijke Schouwburg. Opening van de Katholieke School voor Maatschappelijk Werk. Eerste dag van de herdenking van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 228