KRONIEK OVER 1948 213 27 Sept. de Ver. 30 1 1 de Gymnastiekver- 1 2 2 2 2 3 4 de afd. den Haag van oud-Onder- 25-jarig bestaan B.T.C. Diner aangeboden in Kasteel Oud-Was- senaar aan Viscount Jowitt, de Britse Lord High Chancellor met de Minister van Justitie als gastheer. Herdenking in de Gemeenteraad van het van de burgemees ter van Pontianak, A. D. Soetan Hidayath. Heropening van de officiële vakschool voor Kappers en Kapsters aan de Bak kerstraat. 70-jarig bestaan van eniging Olympia. Huldiging van A. de Wal ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als muziek recensent. 60-jarig bestaan van van de Kon. Ned. Bond officieren. Herdenking door H.V.V. van het 50 jaren bespelen van haar terreinen „Diepput”. 40-jarig bestaan van de Voetbal- en Gym nastiekvereniging Sparta-V.C.S.”. van de Voetbalvereniging 60-jarig bestaan van de R.K. Volksbond. Bijeenkomst van het Bureau Permanent de 1’Union Internationale des Villes et Pou- voirs locaux in het kantoor van van Nederlandse Gemeenten. Naamsverandering van gebouw Custodia in de Brandtstraat in „Theater Custodia" met als eerste vaste bespeler het Zuid- Nederlands Toneel. 1 October. Afscheid ten stadhuize

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 229