214 KRONIEK OVER 1948 9 II 12 12 14 14 15 15 14 14 6 9 van het feestavond in deze Raad van als vice-president van en voor de 25-jarig lidmaatschap van Mr. de Jong. 4 October. Eervol ontslag verleend aan Th. de Jong als directeur van de Algemene Begraafplaats. Begrafenis van oud-Minister S. de Graaff. 40-jarig bestaan van het Haags Gemengd Koor .Onder Ons". 25-jarig bestaan van de Ver. van Hoger en Middelbaar Personeel bij de Post- chèque- en Girodienst. Overleden G. J. Scheurleer, de bekende figuur in de tennissport. Bezoek van lijke lid van Bezoek van filmster. Lady Astor, eerste vrouwe- het Engelse Lagerhuis. Douglas Fairbanks, niet als maar als vice-president van de United Nations Association C.A.R.E. 50-jarig bestaan van de firma J. Katan „De Residentie”, Lange Beestenmarkt 121. 75ste verjaardag van Jhr. Ir. G. de Graeff, lange tijd voorzitter van de Societeitscom- missie van de Remonstrantse Kerk. Congresdag Overheidsdocumentatie. Intrede van Dr H. Faber als voorganger van de Afd. Wassenaar van de Nederl. Protestantenbond. Opening van het 2-daags vredescongres van de Ned. Beweging tot bevordering van internationale vrede en veiligheid in de Grafelijke Zalen. Viering van het 40-jarig bestaan Chr. Gymnasium met een het Gebouw v. K. en W.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 230