16 Dr P. A. 17 20 20 23 24 25 25 21 22 KRONIEK OVER 1948 215 de land- en Europese Unie, Begrafenis van 40-jarig bestaan gevierd met de vertoning film „Ditte”. 25-jarig toneeljubileum van Paul Steen bergen, gevierd met de vertoning van Shakespeare’s Hamlet. Overleden Ir. H. M. A'ndrée Wiltens, directeur van het bankierskantoor Andrée Wiltens Co in de Herenstraat. Opening van de derde studiebijeenkomst van de Internationale Tin-Studiegroep. Ontvangst in de oude trouwzaal van het Stadhuis door het Gemeentebestuur van directeuren van Franse reisbureaux. 15 October. Jubileum ter gelegenheid van het 40 jaren werkzaam zijn in het edelsmeedbedrijf van C. J. A. Begeer, thans directeur-generaal van de Kon. Ned. Edelmetaalbedrijven Begeer, van Kempen en Vos. Huldiging in Hotel Pomona van Dietz, zenuwarts en parapsycholoog, naar aanleiding van zijn a.s. 70ste verjaardag. Intrede en bevestiging van Ds. de Boer als predikant van de Ned. Herv. Gemeente te Rijswijk. Tweedaags bezoek van Dr. Frank Buch- man en zijn vrienden van de Beweging voor morele herbewapening en opvoering van hun revue „The Good Road”. Bezoek van enige dagen van Generaal de Lattre de Tassigny, Opperbevelhebber van luchtstrijdkrachten der West en Sir James Robb. Mevr. J. SimonsMees, van het Apollo-Theater, van de Deense

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 231