216 KRONIEK OVER 1948 28 30 30 1 Nov. 2 2 2 2 3 paleis van de Country Club opge- van de juwelierszaak, Fa. en Zonen N.V. het 25-jarig bestaan 27 October. 60-jarig bestaan J. van Willegen Herdenking van het Zb-jarig bestaan van de tramverbinding Den HaagWasse naar. Overdracht door de Kolonel H. W. Claas sen, wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd, van het garnizoens- commando aan de Kolonel H. F. Been hakker. Begin van de feestweek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vrije school aan de Waalsdorperweg. 40-jarig ambtsjubileum van Ir Dr W. G. H. Harmsen, directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. Internationale conferentie over de Kunst zinnige vorming van de jeugd ter gelegen heid van het 40-jarig jubileum van de V.A.E.V.O. in de Academie voor Beel dende Kunsten. Opening van de onder auspiciën Haagsche Golf- en richte Golfschool. Bezoek van een delegatie van het Zwit serse „Office Vaudois du Tourisme”. Overleden de graficus-schilder S. Moulijn te Wassenaar. Herdenking van de Grondwetsherziening van 1848 door de Eerste Kamer. Onthulling van een gedenksteen, vervaar digd door Mej. Rueb, in het voormalig aan de Kneuterdijk, ter gelegenheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 232