217 KRONIEK OVER 1948 deze grondwets- 4 Nov. 8 10 11 11 12 13 13 14 14 15 17 van de herdenking van herziening. Bezoek van Marshall-plan-officials. De Haagse bakkers vlaggen ter ere van de Marshall-hulp. Herdenking in de Grafelijke Zalen op het Binnenhof van het 150-jarig bestaan van de Kon. Bibliotheek. 75-jarig bestaan van het handschoenen magazijn van de firma ,,De BoevéGötz Bezoek van enkele dagen van Veldmaar schalk Lord Montgomery of Alamein. Overleden G. Snel, gepensionneerd opper- tuinbaas van H.M. de Koningin, die ruim 50 jaar in H.M.’s dienst geweest was. Oprichting van de „Rient van Santen stichting”. Officiële opening van Mienthuis”. 50-jarig jubileum van de drinkwaterleiding thans genaamd ,,De Vlietstreek” te Voor burg. Ter herdenking van de stichter de Knocke van der Meulen, onthulling en aanbieding aan de Gemeente Voorburg van een monument met gedenksteen. 50-jarig bestaan van de boekhandel van Peursum Overleden Mr. H. van Laer, oud-raads- heer in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage. 25-jarig jubileum van het Juweliersbedrijf Gunters, thans in de Spuistraat. Overleden in Frankrijk Ds. C. Michelin Moreau, emeritus predikant, lange jaren voorganger bij de Waalse Gemeente. het clubhuis ,,Het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 233