20 Nov. 21 22 23 25 25 26 26 26 30 218 KRONIEK OVER 1948 het dameskappersbe- - 1 1 de Firma P. J. Buis, electriciteitswerken van het Benelux-huis, Nassau- 75-jarig bestaan van de ,,De Ambachts school te ’s-Gravenhage”. Receptie van Generaal Roëll, na de dienst in de Waalse Kerk gehouden, naar aan leiding van zijn 75ste verjaardag. Overleden de gep. Luit.-Generaal W. H. van Terwisga. Overleden de Luit.-Generaal der Artillerie b.d. M. Ridder van Rappard. 25-jarig bestaan van de Montessori-school aan de Abeelstraat. Overleden Mej. M. Heinen, oud-directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwen arbeid, oud-lid van de Hoge Raad van Arbeid. Opening plein 38. Opening van de .Medische en Pharma- ceutische Bibliotheek voor 's-Gravenhage en omstreken” in het Gemeente-Zieken- huis. Uitreiking in de oude raadzaal van de Constantijn Huygensprijs aan de dichter A. Roland Holst. 25-jarig jubileum van technisch bureau voor en neonverlichting. 1 December. 60-jarig bestaan van drijf Isidore Hamburger. 25-jarig bestaan van de Dr. H. Pierson- school, de eerste Prot. Christ. School B. L.O. 25-jarig bestaan van de school voor Bui-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 234