1 2 10 11 van 12 14 14 de 15 17 18 13 14 1 1 KRONIEK OVER 1948 219 er Onderwijs op de Prin tengewoon Lagi segracht 14. 1 December. Opening van het nieuwe Kleine Theater” aan het Spui. 60-jarig ambtsjubileum van de Majoor- koetsier bij de Koninklijke Stallen C. van Eysbergen. Overleden J. Hankes Drielsma, arts. Overleden Mevrouw H. H. J. Moulijn Haitsma Mulier, dichteres. Aankomst van Prins Pridé Deleyabónes Devakula, Siamees Minister van Buiten landse Zaken. Afscheid van Sem Dresden als directeur van het Koninklijk Conservatorium. Overleden Mr. A. S. Rueb, president de Arondissementsrechtbank. Intrede van Ds. Barneveld als predikant in de Grote Kerk. 25-jarig bestaan van het Volkszangkoor. Ontvangst van Argentijnse autoriteiten door de Ministers Stikker en Spitzen. 80ste verjaardag van Jhr. Mr. R. Feith, oud-president van de Hoge Raad. Overleden F. J. W. Drion, oud-lid van Tweede Kamer. Onthulling van een gedenksteen aan per ceel No. 3 op de Laan van N.O.I., ter herinnering aan de twaalf door de Duitsers op 15 December 1944 daar gefusilleerden. Afscheid van Dr. T. P. van der Kooy als secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken. Onthulling van een in het Ministerie van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 235