220 KRONIEK OVER 1948 het 20 de voormalige kunst- 21 23 27 28 30 einde Dec. Verkeer en Waterstaat aangebrachte bronzen plaquette ter herinnering aan twee en twintig ambtenaren tijdens de oor logsjaren omgekomen. 19 December. Inzegening en eerste bespeling van nieuwe orgel in de St. Theresiakerk. Overleden Dr. H. O. Reys, specialist voor orthopaedic en directeur van de door hem opgerichte kweekschool voor lichame lijke opvoeding. 75e verjaardag van handelaar d’Audretsch. Opening van het Hollywood-theater in de Boekhorststraat. Afscheid van Theodora Versteegh als con- cert-zangeres. Receptie ter gelegenheid van het 100-ja- rig bestaan van de firma J. van Rossum. Buslijn B wordt in exploitatie genomen. Overleden te Heerlen H. W. Bosch, die gedurende 35 jaren directeur van de Nuts- spaarbank is geweest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 236