ALPHABETISCH REGISTER. Biz. A. van van B, 182 76 84 Beeldende 168, 173 210 69 67 Biz. 91—93 148 123 214 177 154 (nt. 36) 172 88, 202 47 (nt. 1) 99 175 219 177 14 210 36 181 216 214 64, 65, 49, Sommelsdijk, van Aken, A. T. J. van Albarda, J. H. Albarda, Ir. J. W. Albemarle, Lord Albers, Firma Albersen en Alexander I, Tsaar Allan, Mrs Ambachts-school, de Arkel, Wijntje van Arnoux, Willem Assigny, Anna d' Astor, Lady Attema, Th. W. Audretsch, kunsthandelaar d' 220 August Wilhelm van Pruisen Prins152 Automobiel Club, Kon. Ned. 207 Baar, J. C209 Baarspul, Yvon171 Bach, Friedemann 84 Baeza, A. V170 Baireuth, Markgraaf Frede- rik van Bakker Schut, Ir. P. Balfoort, Dirk J. Balistraat Barger, Ds. Barkey Wolf, Ds. A. J. Barneveld. Ds. Baruch, Dr. H. Bataafse Import Mij. Bavinck, Ds. C. B. Beek, Haagse Beekman, Dr. A. A. Beenhakker, H. F. Begeer, C. J. A. Begrafenisonderneming Inne- mée 127, 128 180 164 165 128 179 Co, Uitgever 113 79 190 218 Ambassadeur, Amerikaanse 177 Ampt, Commissaris van po litie 75, Anders, Hendrik Andrée Willens, Ir. H. M. 215 AnhaltZerbst, Prinses van Ankorven, Firma M. G. van Apothekers-firma Adema Aalberse, Prof. Mr. P. J. 2Ö7 Academie Amicitia, de Vrije 192 Academie Kunsten Achard, J. F. d' 142 (nt 9) Adama Zijlstra, Mr. Adrichem, Joris Aelst, van Aerssen van Frangoise 140 207 183 Archief, Algemeen Rijks 174, 178 Archief, Gemeente .169 Archipelwijk21 Architecten, Haagse 164, 170

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 237