ALPHABETISCH REGISTER 224 Biz. Biz. 202 206 D. 189 180 Dam, Dr. van Damme, Dr. Ir. M. H. 216 199 210 205 35 47 195 8 167 82 215 184 188 195 2 207, 219 219 198 164 173 172 35 87 187 164 33 194 213 174 191 DanckaertsStrijbos, M. E. 198 Danckelman, Mademoiselle de 154 Dassignies, Anna120 Défilé van vrouwen in natio naal costuum Delegatie, Tunesische Delfland Dennenweg, de Derjeu, P Deyl, de Deyssel, Lodewijk van Diepenbrock Dietz, Dr. P. A. Dispa, A. D Doktersnachtdienst Doorn, Mr. H. W. van Dornberger, Walter Dresden, Sem Drion, F. J. W. Drukkerij Trio, N.V. Dudok, plan Conservatorium voor Muziek. Kon Cool, Ir. Wouter Corbulo’s gracht Corelli Cost Budde, Mr. W. F. K. 197 Coster, Rosina Carolina .120 Couperus, Louis’ 162, 208, 212 Court, Pieter de Ia 41, 45 Court van Krimpen, Mevr, del 186 Court van Krimpen, G. M. del Couvee, D Crerar, Henry D. Creyghton, P. J. L. Custodia, gebouw van en 214 Congres, Tweede Intern. Be lasting 189 Congres van Vrijmetselaren 212 Congresdag Overheids docu mentatie 214 Congresleden, Amerikaanse 189 Coningham, Sir Arthur 23 Conferentie Consultatieve Raad der West-Europese Unie, Haagse208 Conferentie van de Interna tional Bar Association 209 Conferentie over de Kunst zinnige vorming van de jeugd Conferentie, Rondetafel Congres van buitenlandse hoofden van beplanting Congres voor Documentatie, Int Congres voor electrowarmte en electrochemie, 2de Inter nationaal 189 Congres van Europa 204 Congres van de Fédération Internationale des Colo- niaux et Ancien Coloniaux 212 Congres van gasdirecteuren 206 Congres, I.F.A.P181 Congres van het „Institut Intern, de Finances Publi- ques" Congres, Internationaal Cre- matisten202 Congres, Internationaal Kera misch 212 Congres, Internationaal Land bouw Congres van de Ned. Bewe ging tot bevordering Internationale vrede veiligheid, Vredes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 240