ALPHABETISCH REGISTER 231 130 65 45 96, M. 84, 9 211 173 190 22 32 211 38 97 163 193 15 47 194 Berkenrode, 149 199 184 96 Maas, Dr. H. H Mackenzie King, de Cana dese premier Madestein, landgoed Mallemolen, de Mansholt, Minister Margaret Rose van Engeland, Prinses Maria Christina, Prinses van Oranje Leenmans, Mej. M. H. Leesmuseum, Dames Leeszaal en Bibliotheek, Openbare Lutherse Burgwal Lyceum, gedenkteken omgekomen docenten oudleerlingen van Maerlant Lyceumplein Lijsterbeslaan 164 203 85, 88 196 162 5, 6 Blz. Lormier, Catharina Wilhel mina Lormier, Claude 120, 129, 130, 135—137 Lormier, Claudius Anthonius 130, 136 (nt. 27) Lormier, Francois 136 Lormier, wed. van Francois 131 Lormier, Hendrik 136 (nt. 27) Lormier, Mr. Johan Wilhelm 130 Lormier, Margareta 120, 129, 130 Lormier, Willem 118 vlg. Lormier, Woutrina Brigitta 120, 129 Louis Couperusplein .162 Louise van Zweden, Kroon prinses Louwerse, P Lucas, Johan Isac Lürsen, J. B Lustig, Jacob Willem 85, 89, 96, 101 (nt. 27), 107 137 voor en het Blz. Lattre de Tassignij, Gene raal de215 Laurens Sigarettenfabriek .182 - .193 174 176, 193 Leeuw, Maria Catharina de 120 Leeuwen, Catlijn van 51, 61 Leeuwen, Jan van 57, 61 (nt. 16) Leeuwen, P. A. van .167 Leeuwen, S. van 41, 44, Leger des Heils, Home League van het Leiden, station Leidschendam Leisewitzen, Johann Anton 141 (nt. 4), 161 Leprooshuis, het125 Lestevenon van ambassadeur Lieftinck, Minister Lieshout, G. C. Lieten, Theodorus Lisiewska, Anna Dorothea 140 Lisieuwka, Dorothea Elisabeth 140 Lisiewki, George140 Lisiewka, Rosina Corina 140, 143 Literatoren, Haagse Lith. Hubert van Locatelli, musicus Lodewijk Napoleon, Koning 74, 133 Lodewijk XIV, Koning 128 Loen, Boudewijn96 Loon, Gerard van .119 Loon, Ds. H. A. van .211 Loosduinen 15 Lorm, A. J. de170 Lormier. Catharina Elisabeth 120, 133

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 247