ALPHABETISCH REGISTER 232 Biz. Biz. Land en N. of 219 168 138 198 208 204 175 185 216 212 109 194 169 209 167, 180 170 205 der Monsjouw, David Monsterseweg Mont, A. Montgomery of Alamein, Lord10, 29, 217 Montijn, Ir. P. M199 Marianne der Nederlanden, Prinses Marivaux, Majoor Markt. oud-Hollandse Marlot9, Marshall-plan-officials Marteilhe. Jean Martin, Prof. Dr. W. Mattheson, organist Matthieu, David, Monument voor Zeemacht Moor, Christiaan de Moro’s goutsmid Mortier Hijmans, Dr. M. Motorschip W. F. van Wijck Moulijn, S MoulijnHaitsma Mulier, Mevr. H. H. J. Mourik, J. van Mouton, drukkerij Muller, E. J Muller Massis, Th. F. J. Miinchhausen, Ferdinand Freiherr von .156 (nt. 39) Museum, Internationaal Pers 204 Museum Meermanno Westhreenianum Museum v. h. Onderwijs Muziek festival, Nationaal 209 143 83, 176 149 188 131 134 176 86, 89—91 Co., bankiers- Nassau Graaf van Grantham, Henry van128 Nassau Ouwerkerk, Hendrik Graaf van 127, 128 Nassau Ouwerkerk, Willem Maurits Graaf van 128 Nassau Woudenberg, Corne lls Graaf van Nationale Feestdag Neher, L Neiszen, Mr. F. H. Nevile Bland, Sir Nieuwerkerk, G. F. L. Nieuwerkerk, Firma P. Noodweer Noordt, Sybrandus van Noortwijck, Isebrant van Nuyen, Joes M. C. 127 179 167 193 193, 198 203 203 204 84 124 187 207 163 Methorst, Prof. Dr. H. W. 201 Meyboom, Mej. E. M. A. 171 Meyer, Henriette176 Michelet, Lamberta Helena 109 Michelin Moreau, Ds. C. .217 Minister van Stedebouw, En gelse Mischelet, Amelia Moens de Fernig, A. Moll, Dr. W Monchy, Mr. S. J. R. de 176, 180,184 van 96 15 166 133 75 204 14, 24 217 147 184 100 140, 143. Matthieu, Georg David 143W?/ Matthieu, Leopold 143, 144, 145'' Matthieu, Rosina Christina Ludovica Mauritshuis, het Meaupoux, Vice-kanselier Meddens, J Meerman, Gerard Meerman, Mr. Johan Mees en Zonen, R. Mendel, H. Mennno en kantoor Mensonides, Drs. H. M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 248