RAKETTEN OVER DEN HAAG 14 geveer 150 man. Alle V2-troepen maakten deel uit van de „Technische Divisie”, die onder bevel stond van SS-Gruppenführer en luitenant-generaal der Waffen-SS Dr. Ir. Kammler, een gunsteling van Himmler. Deze divisie, die slechts een kleine kern eigenlijke SS-troepen telde en dus veeleer als een formatie van het normale leger kon worden beschouwd, opereerde geheel zelfstan dig en ontving haar orders rechtstreeks van het OKW. Niemand, die niet tot de divisie behoorde, kon de acti viteit controleren en teneinde de geheimhouding nog verder te verzekeren, werden ook de afzonderlijke af delingen in hoge mate geïsoleerd. Drie van de zes be schikbare V2-batterijen werden voor de beschieting van Londen successievelijk gestationneerd in het Westen, n.l. twee bij Den Haag en één sinds 11 November te Hoek van Holland. De andere drie bestookten Antwer pen en Luik, te weten één vanuit Hellendoorn en later Dalfsen in Overijsel, de andere twee vanuit het West- duitse grensgebied. De kern van de divisie met de be- wakingstroepen was geconcentreerd in het door de Duit sers overgenomen Nederlandse artilleriekamp Oldebroek op de heide van de Noordelijke Veluwezoom. De commandopost van de Haagse rakettroepen bevond zich tijdens de periode van 8 tot 17 September op het kasteel Duivenvoorde te Voorschoten en na de terug keer in een flatgebouw van de villawijk Marlot, nabij Duindigt, dat weldra de belangrijkste startplaats zou worden. Tenslotte beschikten de rakettroepen nog over twee radiopeilposten. Zij waren gevestigd in een flat gebouw recht tegenover het Rosarium aan het Jozef Israëlsplein en het gebouw van de Bataafse Import Mij. aan de Wassenaarseweg. Deze peilposten, die overigens slechts betrekkelijk korte tijd in bedrijf waren, maakten het mogelijk direct na de start te constateren of de raket

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 24